Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar of beheerder: de eigenaar of beheerder van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website Brabo Verpakking. Wij waarderen uw interesse in onze organisatie en ons werk. Door het bezoeken van deze website, stemt u in met deze disclaimer. Mocht u niet instemmen met (een specifiek onderdeel van) deze disclaimer, dan verzoeken wij u deze website niet te bezoeken, maar met ons contact op te nemen, zodat wij u mogelijk verder van dienst kunnen zijn.

Eigendomsrecht
Het is toegestaan om deze website te bezichtigen, te downloaden, te printen en door te sturen aan anderen, zo lang het niet voor commerciële doeleinden is. Mocht u deze website voor commerciële doeleinden willen gebruiken, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen.
Het is niet toegestaan om het materiaal op deze website op enige andere wijze voor commerciële doeleinden te kopiëren, vermenigvuldigen, verzamelen of gebruik van te maken. 
Het is wel toegestaan om te refereren naar onze website, mogelijk met citaten of kleine delen van het originele materiaal, zo lang duidelijk is aangegeven dat het van onze website afkomstig is. Als ook het doorsturen van (delen van) de website aan bekenden voor persoonlijke doeleinden.

Beperkte aansprakelijkheid
Wij hebben er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo compleet en volledig mogelijk te maken. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of onvolledigheid en daaruit vloeiende gevolgen. 
Wij kunnen niet garanderen dat (delen van) de informatie op deze website te allen tijde publiekelijk ter beschikking zullen worden gesteld en hiervoor nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid.

Wijzigingen
Van tijd tot tijd zullen wij deze disclaimer updaten of wijzigen. Ons advies is daarom om deze regelmatig te lezen.

Contact
U kunt voor wat betreft deze disclaimer per email met ons contact opnemen: info@braboverpakking.nl