Copyright

Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brabo Verpakking.

Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en het voor studiedoeleinden te gebruiken.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft foto’s en afbeeldingen die door de diverse leveranciers en merken zijn aangeleverd. Van deze foto’s en afbeeldingen ligt het copyright bij de betreffende fotograaf/merk. Brabo Verpakking heeft toestemming deze informatie op deze site te publiceren. Ook deze informatie mag niet zonder toestemming van Brabo Verpakking worden gebruikt op welke manier dan ook.